• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
Prázdniny 2021 René Dvoran

Tak jako každý rok i letos, jsme se postupně zúčastnili o prázdninách několika akcí. Na začátku prázdnin to začlo to tradičním splouváním řeky Vltavy s vybranou skupinou dětí, kdy letos proběhl už její 5 ročník. Celodomovská rekreace proběhla v srpnu ve Starých Splavech na Machově jezeře a prázdniny jsme zakončili týdenním cyklistickým soustředěním v krásném prostředí Českého ráje. Tento cyklistický pobyt byl tréninkem na zářijovou charitativní akci, kdy skupina dětí pojede 580 km k Baltskému moři. Kromě výše uvedených akcí se některé děti účastnily táborových pobytů a to v Moravském Berouně s agentůrou Tapaza a na Myšinci v Budišovicích s S5. 

Koronavirus René Dvoran

S ohledem k situaci s výskytem koronaviru (COVID - 19) a následným bezpečnostním opatřením vyhlášených vládou ČR, upozorňujeme rodiče a návštěvníky DD na omezení návštěv v našem zařízení. Ke kontaktu doporučujeme využívat jiné formy kontaktu než osobního - telefon, WhatsApp, sociální sítě, Skype, apod....  

Mikulášská besídka René Dvoran

V sobotu 14.12.2019 v 16 hodin se u nás v dětském domově uskuteční pravidelná Mikulášská besídka. Srdečně zveme rodiče, bývalé děti a zaměstnance a všechny přátelé Dětského domova Čeladná. 

Den otevřených dveří KÚ Moravskoslezského kraje René Dvoran

Pozvánka na dne otevřených dveří pořádaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Akce se koná 28. 9. 2019, v době od 10 do 14 hodin, letos na téma „30 let od sametu 1989 - 2019“

100 let oslavy Dětského domova René Dvoran

V sobotu 14. září 2019 v odpoledních hodinách se v areálu našeho dětského domova uskuteční oslavy 100 let Dětského domova Čeladná. Bližší info zveřejníme průběžně.

 

Fotogalerie