• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka

Sponzorský list

Vážení, 

Obracíme se na Vás jako na osoby a instituce, které mohou cítit potřebu realizovat svou humanitní orientaci a chtějí pomáhat dětem, které se ne vlastní vinou ocitly mimo vlastní rodinu.

V Dětském domově Čeladná nachází svůj dočasný a náhradní domov padesát dětí. Vytvořit podmínky pro jejich život a zajistit odpovídající materiální péči je při omezených zdrojích stále složitější.

Patříme k nejstarším domovům v naší republice. V roce 2009 jsme si připomenuli 90. výročí vzniku zdejšího domova.

Přicházíme s prosbou, zda-li byste jako sponzoři nepřispěli finanční částkou nebo nepomohli domovu jinou formou podle Vašich možností. Veškeré Vaše sponzorské aktivity budeme směřovat převážně k vybudování sportovního zázemí, neboť se profilujeme jako domov sportovního typu a jsme organizátory několika soutěží regionálního charakteru.

Podpořili byste tak úsilí přátel Dětského domova v Čeladné, kteří poskytují konkrétní pomoc při vytváření podmínek pro život dětí s nařízenou ústavní výchovou a osobním lidským kontaktem pomáhají při překonávání bariéry izolace mezi těmito dětmi se společností.

Srdečně děkujeme za Vaši pomoc a ceníme si Vašeho lidského postoje. O Vaší aktivitě budeme informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a vyvěšením na našich internetových stránkách www.ddceladna.cz

Na základě Vaší zpětné informace uzavřeme konkrétní smlouvu o poskytnutí daru.

Běžný účet dětského domova: 2333-781/0100

Dětský domov a Školní jídelna, 
Čeladná 87, příspěvková organizace, 
73912 Telefon: 558 684112
IČO: 60043661

 

 

Za DD Čeladná
Kateřina Surovíková, ředitelka

 

Fotogalerie