• Logo Moravskoslezského kraje
 • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
 • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
 • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
 • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace

Sídlo organizace 739 12 Čeladná 87
Pracoviště 739 12 Čeladná 87
Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Zřizovací listina ZL/285/2001 ze dne 20. 12. 2001
60043661
DIČ CZ60043661, neplátce DPH
ID datové schránky zg4jfan
Bankovní spojení Číslo účtu 2333781/0100
Kapacita dětí 48 dětí, rozdělených do 6 rodinných skupin / aktuální stav 48
Statutární orgán Ředitelka Mgr. Kateřina Surovíková, jmenovaná Radou MSK
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

I3 Consultans s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

Kontaktní email: poverenec.oou@i3c.cz 

 

 

  Vymezení hlavní činnosti

  • Hlavním účelem zřízení je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let.
  • Zajišťovat nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plní přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
  • Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.
  • Zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů.
  • Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

  Fotogalerie