• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka

Historie dětského domova

Náš dětský domov se nachází v podhůří Beskyd uprostřed nádherné přírody.

Patří svou devadesátiletou historií k nejstarším dětským domovům u nás. Jeho bohatá a zajímavá historie sahá až k roku 1919, kdy byl zřízen na místě bývalého hotelu Smrk okresní péčí ve Slezské Ostravě dětský domov. Původně byl otevřen jako sirotčinec pro děti z okresu slezsko-ostravského. Po rozsáhlejší přestavbě, která se uskutečnila v r. 1925 a kdy byl do budovy zaveden vodovod, začíná prvé poschodí sloužit jako ozdravovna. Její provoz povolila zemská rada politická v Opavě. Převážně zde byly umísťovány děti od 6 do 16 let. V roce 1930 byla budova novou přístavbou značně rozšířena. Umístění dětí v sirotčinci mělo dlouhodobý charakter, zatímco v ozdravovně se děti střídaly po čtyřech až šesti týdnech. Údaje o kapacitě zařízení v tomto období se nedochovaly. Finanční výkaz z r. 1930 však dokladuje, že zařízením v tomto roce prošlo celkem 533 dětí. Významným momentem poválečné historie domova je ozdravný pobyt lidických žen a jejich dětí v roce 1947.


Dnešní podobu získal dětský domov v roce 1980, kdy byla dokončena rozsáhlá generální oprava a úprava objektu. Současný stav vytváří optimální podmínky pro život čtyřiceti šesti dětí rozdělených do šesti skupin. 

Domov využívá bytového uspořádání k realizaci myšlenky rodinné výchovy. Zaměstnanci vytvářejí pro svěřené děti láskyplné a citově stálé prostředí. 

V tomto úsilí jim pomáhají členové Kruhu přátel DD.

Fotogalerie