• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.

 www.recyklohrani.cz

Zpět

Fotogalerie