• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
OKAP II René Dvoran

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII (OKAP)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace projektu: 7/2021 - 11/2023

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. 

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost
a podpora rozvoje gramotností. 

Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení v rámci celého kraje v těchto aktivitách
O2          Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj         
O4          Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání              
O12        Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení              
K3          Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání  
P2           Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji polytechnického vzdělávání           
PIK4       Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti  
G7           Aktivity na podporu ČMG pro pedagogické pracovníky napříč předměty
I1            ICT kompetence pracovníků ve školství
INK4      Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání              
J5            Rozvoj odborné angličtiny na SŠ

Benefiční koncerty - Děti dětem René Dvoran

Každoročně je náš Dětský domov Čeladná v adventním  období součásti Benefičních koncertů který pořádá agentůra spolek MEDLAINE ve spolupráci s agentůrou ORANGE. Část výtěžku koncertu je určena pro děti našeho dětského domova. 

DARUJ HRAČKU s Tangem, René Dvoran

Pravidelně jsme zapojeni v projektu DARUJ HRAČKU. Kterou organizuje společně s partnery v.o.s. Tango Havlíčkův Brod - manažeři na vozíčcích.

Vím, co chci – Vím, jak na to Administrátor Více informací...

Náš dětský domov je zapojen do projektu Vím, co chci – Vím, jak na to reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Projekt od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014 realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje.

Nejmilejší koncert 2012 Administrátor Více informací...

Fotogalerie