• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
Benefiční koncerty - Děti dětem René Dvoran

Každoročně je náš Dětský domov Čeladná v adventním  období součásti Benefičních koncertů který pořádá agentůra spolek MEDLAINE ve spolupráci s agentůrou ORANGE. Část výtěžku koncertu je určena pro děti našeho dětského domova. 

DARUJ HRAČKU s Tangem, René Dvoran

Pravidelně jsme zapojeni v projektu DARUJ HRAČKU. Kterou organizuje společně s partnery v.o.s. Tango Havlíčkův Brod - manažeři na vozíčcích.

Vím, co chci – Vím, jak na to Administrátor Více informací...

Náš dětský domov je zapojen do projektu Vím, co chci – Vím, jak na to reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Projekt od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014 realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje.

Nejmilejší koncert 2012 Administrátor Více informací...

RECYKLOHRANÍ Administrátor Více informací...

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.

Fotogalerie