• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
Startovné do života Administrátor Více informací...

Dlouhodobý projekt Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových.

Život rozkvétá v tvých rukou aneb Jarmark pro šikovné ručičky Administrátor Více informací...

Děti vyrábí vlastnoručně v rámci zájmových kroužků nebo ve svém volném čase výrobky z nejrůznějšího materiálu a různými technikami. Na Jarmarku pro šikovné ručičky mají možnost si samy tyto výrobky prodat a za „vydělané peníze„ koupit materiál do kroužku nebo zakoupit něco pro DD.

Správna pětka Administrátor Více informací...

Projekt organizovaný občanským sdružením Duha Zámeček – sdružení pro volný čas dětí z dětských domovů, přírodu a recesi.

Fotogalerie