• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
Startovné do života

Dlouhodobý projekt Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových. Z Nadačního fondu jsou převáděny finanční prostředky vybraným dětem ve věku 14-18 let na jejich individuální účty.

Takto získané peníze jsou určeny na samostatný život dětí po odchodu z DD, a to především na zařízení bytu, na pořízení samostatného bydlení – nájemné, založení stavebního spoření apod.

Během pobytu na DD mají zařazené děti možnost získat finanční prostředky i na základě svého chování, prospěchu a mimořádných činů ve formě bonusů, jejichž výška se stanoví na základě hodnocení dítěte ve spolupráci s vychovateli a ředitelkou DD.

Ředitelka DD je k tomuto účelu stanovena soudem jako opatrovník zařazených dětí.

Získání řidičského průkazu

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci se společností ÚAMK zabezpečuje řidičské kurzy pro děti z dětských domovů s možností získání řidičského průkazu skupiny B. Nadační fond se tímto projektem snaží podporovat budoucí uplatnění dospívajících dětí z dětských domovů i ze sociálně slabých rodin.

Zpět

Fotogalerie